Sunntoya’s Whitney

Nimi: Sunntoya’s Whitney
Sünd: 05.05.2019
HD/ED: AB/00 (FCI)
Turja kõrgus:60cm
Koolitus: BH
Näitus: SG2
Aretuskontroll: Kkl1 esmane
Omanik: Piret Koemets
Isa: Sunntoya’s Ballack
Ema: Fest Kiefer Quantana
Tõutunnistus: